Ajurvedská masáž v Evropě

Je mnoho moderních slov používaných za účelem reklamy a jejich chápání je různé. To samé se v této době stalo i s výrazem "Ajurvédská masáž". Začíná se používat příliš často a pravý význam a souvislosti jsou nemilosrdně zatlačovány do pozadí. Do všeobecného povědomí o ajurvédské masáži se sice více zapsaly jemnější techniky, jako například hladivá masáž, olejová masáž, nebo tlakové masáže. To však nejsou jediné použitelné postupy a zdaleka nevystihují podstatu pojmu ajurvédská masáž. Ta má ve skutečnosti mnohem hlubší základ ve svém působení na zdraví a dobrou pohodu. Na první pohled nezasvěceného člověka se někdy může zdát, že se příliš neliší od ostatních masáží a běžně užívaných metod. Ajurvédská masáž svým nedělitelným vnímáním psychického a fyzického zdraví však nabízí větší variabilitu použití a přizpůsobuje své techniky každému samostatně. Samozřejmostí ajurvédské maséže je i celková psychická relaxace, ale v případě potřeby nevylučuje ani použití silovějších masážních prvků, kam patří také chiropraxe (mechanická náprava kloubů a páteře) a podobné techniky.

Při masážích využívám poznatků Ayurvedy. Použité techniky přizpůsobuji individuálně každému jednotlivci a Vašim konkrétním potřebám. Zejména podle typu člověka, dle aktuálního psychického rozpoložení a rozsahu zdravotních potíží. Ajurvédská masáž nemá svoji hlavní podstatu v konkrétních použitých technikách a jejich užitých názvech, jak se to často jeví pod působením tlaku dnešního moderního trendu. Ajurvédská masáž svým jemným, individuálním přístupem, poskytuje spolu se zdravotní pomocí také relaxaci, harmonizaci čaker a meridiánů (energetických center a drah). Ajurvédská masáž vychází z indické filosofie a především sleduje zdárné dosažení cíle, čímž nestaví do popředí použitou cestu a pojmenování jednotlivých masážních technik. Při použití ajurvédské masáže je často důležitější, než samotné názvy a pojmenování, uvědomnění si sebe sama a vnímání své vlastní vnitřní podstaty. Mohou se zde tedy prolínat v různém kontrastu i zdánlivě nesouvisející hrubší masážní techniky s těmi nejjemnějšími prvky tantry.