Bolest páteře a zad

Bolest páteře má velmi mnoho příčin, které se většinou sčítají a přibývají s postupujícím věkem a opotřebením organismu. Většinou je příčinou sedavý způsob života, ale mohou to být také nejrůznější nemoci a úrazy. Často je příčinou problémů také stres, jeho hromadění a nezpracované emoce. Všechny tyto faktory dokážou způsobovat bolesti, problémy s hybností krku, zad a páteře nebo její úplné zablokování. Záda jsou nosným pilířem celé horní části těla a jsou také vyjádřením stavu celé naší bytosti a života jako takového. Stav zad vypovídá nejen o životním stylu, ale také o přístupu člověka k sobě samému a o celkovém přístupu k životu.

Bolest zad a krku nikdy nelze odstranit, pokud klient nepřevezme kontrolu nad svým životem a nenarovná to, co bylo pokřivené, a pokud nesníží životní zátěž, kterou si naložil. Také musí přestat přebírat zátěž, kterou si přebírá od jiných lidí. Každý je zkrátka strůjcem stavu svých zad i celého života. Vše je propojeno, nic není jednotlivé, a ten, kdo nedokáže řídit sám sebe, bude stále jen pacientem a nebude se nikdy léčit.

Masáže v Brně

I přes všechna tvrdá slova uvedená v předchozím odstavci lze bolavému člověku pomoci a zmírnit jeho břemeno pomocí masáží v Brně, fyzioterapie, vhodných posilovacích cvičení, protahování a také relaxací a meditací. Nikoli však medikací. Podávání léků nikdy příčinu bolesti zad neřeší. Krátkodobě může vést k úlevě a v určitých případech a momentech jsou chemické léky nejlepším pomocníkem, ale nelze je považovat za dlouhodobé řešení, ani za prostředek vedoucí k uzdravení.

Zablokovaná páteř a zablokovaný krk

V takovémto případě je třeba nejprve uvolnit svalové spasmy. Tyto vznikají často dlouhodobou jednostrannou zátěží, jako je zejména práce na počítači bez kompenzace sedění protahováním a posilováním zad. Veškerou manipulaci při blokaci zad je třeba svěřit odborníkům a provádět ji s maximální opatrností.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress