Jóga neboli yoga

Jóga… A zase je to tady. Tolik toho o ní v posledních letech slýcháte a nechápete, kde se to najednou vzalo. Proč k nám najednou přišla nějaká taková cvičení a v čem jsou tak zvláštní, že se jimi zabývá tolik lidí? A funguje to doopravdy? Proč bych měl vlastně cvičit, když mi celkem nic není? A jaké jsou vlastně typy jógy a v čem se liší? Tyto a mnoho dalších otázek si lidé kladou v souvislosti s jógou. Pokusme se na ně tedy ve stručnosti odpovědět.

Proč a odkud se k nám jóga dostala

Jóga bývá často psána také jako yoga. Význam těchto slov je tentýž. Kde se vzala a jak se k nám jóga dostala? Nejstarší dochované zmínky o józe pocházejí z 9. až 5. století před Kristem, ale je velmi pravděpodobné, že jsou nauky o józe podstatně starší. Hovoří se o ní už v upanišadách, kde jsou popisovány praktiky světců, meditační techniky a cvičení. Nejznámějším a také jedním z nejstarších zdrojů informací o józe je Bhagavadgíta. Jedním z českých jogínů je například Jiří Vacek.

Jaké jsou účinky cvičení

Jóga není jen cvičením, ale je spíše životním principem nebo spíše nástrojem, jehož částí jsou i tělesná cvičení. Je nástrojem, který není cílem, ale pomáhá lidské bytosti poznat sama sebe, zbavit se nejrůznějších potíží, závislostí, emocí, ega. Je zkrátka výborným (i když zdaleka ne jediným) nástrojem k poznání sebe sama, boha, lásky, universa, já… Jakkoli chcete tento princip nazývat.

Pokud se zabýváte, nebo se budete zabývat tělesnými cvičeními, budete pak dobře připravení  pro další praktikování jiných druhů jógy. Nelze si totiž představit správné provádění meditace, koncentrace, jógy moudrosti (džnana), ani například karmajógy, bez dobře fungujícího těla. Tělo, to je automobil, který vás vozí po světě. Jestliže má špatný motor, kola, nebo volant, nebude fungovat tak, aby sloužil lidstvu, vesmíru, bohu… čemukoli chcete.

Proto jsou fyzická cvičení vskutku blahodárná. Jejich působení na člověka a jeho tělesnou i duševní a duchovní úroveň je jednoznačně pozitivní. Jen ve zcela výjimečných životních situacích nelze některé druhy jógy praktikovat, ale vždy se najde jiná její odnož, kterou i v takových situacích praktikovat lze.

Hathajóga, neboli tělesné cvičení, je nejrozšířenějším typem jógy vůbec. Cvičí se po celém světě a zabývají se jí lidé bez rozdílu věku, pohlaví, náboženského vyznání. Jedná se tedy o vskutku univerzální aktivitu.

V podstatě se dá říci, že nelze najít jedinou fyzickou potíž, kterou by jóga pozitivně neovlivňovala. Účinky jsou tedy vskutku široké a nezřídka se u cvičících dostávají až do roviny, která je považována za zázrak, protože často dojde k vymizení i prastarých fyzických a mentálních potíží. Jóga je zkrátka brána k pochopení, zdraví a vnitřnímu klidu.

Tělesná cvičení je dobré doplnit také masážemi, které vedou k uvolnění svalů a kloubů. Vynikajícím doplňkem všech sportovních aktivit je například ajurvédská masáž, při které se masíruje celé tělo.

Druhy jógy

Existuje nepřeberné množství směrů, kterými se cvičenci ubírají a stále vznikají nové. Není tedy možné vyjmenovat všechny, ale povězme si alespoň o některých.

Ananda – klade důraz na meditaci

Jedná se o klidný jógový styl, který je zaměřený na meditace, afirmace s ásanami.

Anusara – jóga srdce

Ashatanga vinyasa jóga – náročná posilovací jóga

Stará posilovací jógová technika, která je vhodná pro pokročilejší žáky. Styl má účinky na svalovou pevnost, pružnost, detoxikaci a odolnost těla.

Baptiste – horké jógy

Cvičí se ve vyhřáté místnosti. Tomu odpovídají i prováděné ásany.

Bikram – horké jógy

Metoda vyvinutá Bikramem Choudhury zapojuje do jógové praxe teplo. Je složena z dechových cvičení ásan.

Hatha – splynutí těla s myslí

Klidná forma jógy zaměřená na jednodušší pozice těla. Je vhodná pro začátečníky, ale i pokročilejší žáky jako ideální doplnění k mentálním technikám. Hatha jóga je základem a bohatým zdrojem ostatních typů jógové praxe. Zahrnuje takové ásany, pranajámu a meditační techniky, které vedou ke zklidnění těla i mysli. Vede také k probouzení hadí síly zvané Kundalini, se kterou pak pracují další jógové i jiné mentální techniky a praxe.

Integrální jóga – hojivá síla relaxace

Jedná se o kombinaci pranajámových technik, meditace a ásan cvičených v pomalém rytmu v kombinaci se spirituální praxí.

Ishta – kombinace tantry, hatha jógy a ayurvédy

Provádí se otevírání energetických kanálků, čaker a stigmat pomocí pozic, vizualizací a meditací, samotné cvičení ásan je pak vedeno stylem vinyasy v umírněném tempu.

Iyengar – symetrie a přesnost

Využívá hojně cvičebních pomůcek jako jsou pásky, cihličky, podložky, deky a další. Každá pozice je pak držena podstatně déle než v jiných stylech, což má za následek lepší protažení. Technika není vhodná pro každého.

Jivamukti – kombinace vinyasa, ashtanga a hatha jógy

Tento typ praxe klade důraz na etickou a spirituální stránku jógy a opírá se o všechny pilíře Radža (ashtanga-osm stupňů) jógy, což z ní dělá de facto integrální jógu, avšak je fyzicky náročnější.

Kripalu – jóga vědomí

Jemná metoda, která učí praktikující držet pozici a v ní si uvědomovat sebe sama a společně s tím spirituální a emocionální blokády. Skládá se z několika úrovní, které se mírně prolínají a student jimi postupně projde.

  • První je pravidelná praxe pozic,
  • druhá držení pozic delší dobu a dosahování lepší koncentrace a vnitřního vědomí,
  • nakonec pak odevzdání se vědomí těla.

Kripalu vede k meditaci v pohybu, kdy provádíme pozice spontánně a nevědomě.

Kundalini – probouzení energie

V tomto směru jógy jde o odříkávání manter, pranajámy (dechová cvičení) a ásany. Kundalini není fyzicky náročná a velmi dobře rozvíjí intuici.

Power jóga – Pohybová cvičení, která jsou dynamičtějšího rázu

Moderní, rychlá verze jógy, kdy jsou silová cvičení kombinována s protahováním a prvky z jógy i pranajámy.

Sivananda – zdravý životní styl

Je komplexní přístup k zdraví. Učitelé tohoto typu jógy vedou své žáky k vytrvalé práci na sobě a na svém zdraví ve všech aspektech života. Jedná se o tradiční metodu, při jejímž praktikování se příjemně protáhnete, ale moc se nezapotíte.

Tantra jóga – jóga smyslů

Tato metoda jógy pracuje s vysoce nabitou energií Kundalini a její praktikování se doporučuje pouze pod dohledem zkušeného učitele. Jejím základním smyslem je dosahovat každodenního zapojení smyslové energie do života a celistvému prožívání každého dne. Zahrnuje vizualizaci, mantry, ásany a silná dechová cvičení.

Viniyoga – umírněný styl

Jejím základním principem je přecházení z pozice do pozice pomocí dechu v mírném tempu.

Džňána jóga – jóga moudrosti

Stezka poznání JÁ JSEM, tedy toho kým doopravdy jsme. Nevyžaduje náboženskou víru, ale ani ji neodmítá. Džňána vychází z nepopiratelné skutečnosti naší existence a obrací naši pozornost na její poznání.

Existuje mnoho dalších druhů yogy.

Funguje to?

Především je třeba říci, že jóga je nástroj a nikoli cíl. A ano, funguje to. Po tisíce let, miliony jogínú cvičí a dosahují pozitivních výsledků a zlepšení kvality života ve všech jeho aspektech.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress