Zdraví a volný čas

Moderní doba je uspěchaná a lidé nemají příliš mnoho času sami na sebe a na péči o zdraví. Je to pochopitelně chyba, protože si pak nejsou vědomi toho, co dělají, čím se zabývají, nejsou schopni soustředění a jejich myšlenky neustále těkají. Dříve spolu rodinní příslušníci trávili podstatně více času než je tomu dnes. V minulosti byly běžné vícegenerační rodiny, které společně bydlely i žily. Děti i dospělí tak měli neustálý kontakt a jejich život tak byl pestřejší. Část času dětí dnes vyplňuje škola, která však nikdy nemůže být schopna dětem nahradit rodinnou pospolitost. I přes všechny společenské aktivity jsou stále za výchovu a působení na děti zodpovědní především rodiče. V dospělosti pak je každý jedinec odpovědný sám za sebe a měl by se stát managerem svého času. Vše je především o životních hodnotách.

Proto je dobré věnovat se už od malička více aktivitám a postupně se zakotvit v tom, co každého baví. Je dobré jít vstříc kolektivním aktivitám, které nám navodí pocit vyrovnanosti daleko snáze než individuální činnosti, protože jsme ve společnosti jiných bytostí a můžeme s nimi komunikovat, svěřovat se a tak dále. Nejedná se tedy pak jen o samotnou aktivitu, které se věnujeme, ale činnost má i sociální charakter. K takovému trávení volného času bychom měli vést i naše děti. Ideální je také, pokud můžeme část času být společně s nimi.

Kolektivní aktivity jsou tak dobrou protiváhou vysedávání u počítače a trávení času na sociálních sítích, které vedou často paradoxně spíš k asociálnosti.

Výsledky správně prožívaného volného času dětí i dospělých

 • Formování osobnosti,
 • vědomí sebejistoty, identity, sebedůvěry,
 • solidarita se sociálně slabými a s okolním světem,
 • schopnost pomáhat druhým bytostem,
 • radost ze života,
 • prožívání úcty k životu,
 • nelpění na detailech, méně sobectví,
 • redukce chtivosti a nenávisti,
 • rasová snášenlivost,
 • schopnost kritického myšlení,
 • chápání svobody jako možnosti seberealizace,
 • schopnost smysluplného trávení života.

Dopřejte si masáž v Brně

Nemáte dostatek času pro pohyb a volnočasové aktivity? Dopřejte si masáž v Brně a uvolněte se alespoň takto.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress